25 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
25 خرداد, 1396
سایز فایل:
9.53 kb
کیفیت:
230×220
نظرات:
15
{total} بازدید:
3
اینگده دلم میخاد بزنم له بشی😡😡😡😡😡
رویا(ناظر)
نه شما بفرمایید خودش باید بیاد فقط خخخخخ
امیرطاها
خخخخخخخخخخ ...!
رویا(ناظر)
😡😡😡😡😡😡
حسام صدر(ناظر
کی رویا وای نکنه منم خخخخخخ
امیر3
وای چقدر خشن ما که دوستیم وای بحال دشمنان
رویا(ناظر)
نه اودش فهمید فلال کرد خخخخخخخخخ
امیر3
رویا جان چی چی کرد خخخخخخخخخخخخخخخ
رویا(ناظر)
فرار کرد خخخخخخ
امیر3
ها در مقابل اون خشم بهترین کار رو کرده