25 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
25 خرداد, 1396
سایز فایل:
143.69 kb
کیفیت:
600×418
نظرات:
14
{total} بازدید:
3
بدون هیچ دلیل خاصی ....
ترنم
علامت سوال واسه چی بود؟
محیا(راهنما)
بله .ترنم
چه عکس جالبی
گزارش خوشم آمد
محیا(راهنما)
با من بود خواهری
ترنم
اها متوجه شدم
sajad
مهم نیس خوش باشین .....
roza-rezvani
هیچ ترنم جان بعضی پسراعادت دارندفکردخترابه خودشان مشغول کنند!
ترنم
مهم نیست رزا جون بزار خوش باشن
roza-rezvani
ممنون که انقدرمهربانی خداحفظت کنه؟
محیا(راهنما)
خخخخخ چه خوش خوشی شد اینجا .
ترنم
خخخخخخخخخ