10 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
10 آبان, 1396
سایز فایل:
46.66 kb
کیفیت:
500×625
نظرات:
3
بازدید ها:
1
ما امروز در دنیایی زندگی می کنیم
که حقایق نیز مثل سایر موجودات زنده عمر دارند
مثل انسان ها متولد می شوند
رشد می کنند
به دوران اوج خود می رسند
و می میرند
در دنیای ما عمر حقایق از عمر انسان ها کوتاهتر شده
بسی کوتاهتر
به گونه ای که هر انسان حقیقت خواهی
باید چندین بار در طول عمر خود
باور هایش را دور بریزد
و دنبال چهره ی جدیدی از حقیقت بگردد