Let it Snow
27 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 خرداد, 1396
سایز فایل:
154.64 kb
کیفیت:
303×386
{total} بازدید:
1
پریچهره نگار زیبا گل اندام چه گویم وصف تو در طول ایام نخوابم روز وشب بی یادت ای دوست که جانم بعد رب دست همان اوست منم مجنون تو؛ تو لیلی من شبا روز همچو فرهاد پی شیرین رسانم خویش را بر عشق دیرین رخ زردم گواه ؛با نیلی تن شباروز همچو فرهاد پی شیرین رسانم خویش را بر عشق دیرین تو شیرین منی ای جان شدم در عشق تو مجنون وحیران