Let it Snow
18 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 فروردین, 1396
سایز فایل:
89.03 kb
کیفیت:
1038×1128
نظرات:
3
{total} بازدید:
1
ماه من! غصه اگر هست بگو تا باشد... معنی خوشبختی بودن اندوه است! این همه غصه وغم این همه شادی و شور چه بخواهی و چه نه... میوه ی یک باغند همه را باهم و با عشق بچین ولی از یاد مبر پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا که در آن باغ کسی میخواند. که خدا هست خدا هست هنوز...