27 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 خرداد, 1396
سایز فایل:
104.93 kb
کیفیت:
1280×869
{total} بازدید:
1
شبکەهای اروپایی بانشان دادن این تصویر ازمردم می خواهند برای خالی شدن بارمغناطیسی بدن وجلوگیری ازسرطان این حرکت راروزانه حداقل10دقیقە انجام دهند.