در این تصویر:
اضافه شد:
10 آبان, 1396
سایز فایل:
58.3 kb
کیفیت:
550×550
بازدید ها:
2
سلام ای گل خوشبو اسوه محبت
سلام دلبر مهربان حامی صداقت
سلامت می کنم من ای ماه تابا نم
چشمان قشنگ داری ای عزیزجا نم
کوی ما امدی قدمت روی چشمانم
قدم رنجه فرمودی ای دلبر مهربانم
هستی در برم همیشه گلی خند ا نم
چون نیستی انگار اسیر قفس وزندانم
باش کنارم با توباطراوت چو گلستانم