27 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 خرداد, 1396
سایز فایل:
52.34 kb
کیفیت:
540×527
نظرات:
8
{total} بازدید:
1
مهسا.نسیم ..نسیم گلی.ترنم .رزا نفری یه دونه بر بدالین بلا شما خلیدم
ترنم
کالباسی ندالین🙈🙈🙈
رویا(ناظر)
نخیلم مگه اومدی فلوشگاه
ترنم
دوفتم شاید داشته باشید😢😢
رویا(ناظر)
نخیلم بلو به همون خاستگاله بگو بلات بخله بدو😡
ترنم
خاستگال تو بود خو😜😜😜😜
رویا(ناظر)
تو اولدیش که بگو بلات بخره😂😂
ترنم
اودش دوفت میخادت
| miss nsm |
ای ژووونم میسی عزیزدلم