مهدیسا
November 1, 2017
4 views

With

File Size

104.8 Kb

Dimension

321 x 371

Description

از شیخ بهایی پرسیدند:
"سخت می گذرد"
چه باید کرد؟
گفت: خودت که می گویی
سخت "می گذرد"
سخت که "نمی ماند"!
پس خدارا شکر که "می گذرد" و "نمی ماند".
امروزت خوب یا بد "گذشت"
و فردا روز دیگری است...
قدری...View More
hossein
احسنت مهدیسا.متنت فوق العاده.تصویرت هم بسیار فان و قشنگ.لطف کردی
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
عکس خخخخخخخخخخخخخخخخ
hossein
باحاله عکسش.خخخخخ
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
اینکه ادم بزرگه تازه دندانم داره
hossein
قشنگیش به همونه دیگه جمال
مهدیسا
خواهش آقای سعدی...مهم درک مفهوم عکس بود نه کیفیتش
hossein
آره مهدیسا.به من که رسید.سپاس