نوامبر 1, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 1, 2017
سایز فایل:
28.28 kb
کیفیت:
400×600
نظرات:
2
بازدید ها:
1
لبخندی کوچک ویاکلامی زیبا،
یاشاخه گلی ساده
میتواند
قلبی را لمس
ویادلی راشادکند
هیچکس خوشحال بدنیانیامده است
اماهمه‌‌ ی ماباتوانایی
خلق شادی بدنیاآمده‌ایم
باهم مهربان باشیم
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
reyhane(ناظر)
احسنت
مهدیسا
چشم