Let it Snow
28 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
28 خرداد, 1396
سایز فایل:
73.58 kb
کیفیت:
538×303
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
می شود ابر ببارد...؟ می شود نور بتابد...؟ می شود شاخه گل یاس ... روی بال تو بماند...؟ می شود باغ اقاقی ... توی یک باد برقصد...؟ می شود زمزمه ی... او نام زیبای تو باشد...؟ می شود گل که بخندد...؟ میشود یاس بماند...؟ می شود بر سر یک راه... بوته ای عشق ببالد...؟ می شود ابر ببارد, سریک کوی بخواند...؟ می شود قصه تو باشی, بر سر عشق بتابی ... می شود عطر اقاقی جای پاهای تو باشد ...؟ می شود شعر تو باشی ... شاخه ای از گل عشقت روی موی من بکاری ...؟؟؟