10 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
10 آبان, 1396
سایز فایل:
56.14 kb
کیفیت:
639×585
نظرات:
3
بازدید ها:
3
دوستت دارم و دانم که تويی دشمن جانم
از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم
غمم اين است که چون ماه تو انگشت نمايی
ورنه غم نيست که درعشق تورسوای جهانم
ساز بشکسته ام و طاير پر بسته نگارا
عجبی نيست که اينگونه غم افزاست فغانم
آن لييم است که چيزی دهد و باز ستاند
جان اگر نيز ستانی ز تو من دل نستانم
مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی
من که در دام اسيرم چه بهارم چه خزانم
ترسم اندر بر اغيار برم نام عزيزت
چه کنم ؟ بی تو چه سازم؟ شده ای ورد زبانم
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
عالی
محمدرضا
ممنون
aaraam
لایک
محمدرضا
ممنون