نوامبر 1, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 1, 2017
سایز فایل:
56.14 kb
کیفیت:
639×585
نظرات:
3
بازدید ها:
3
دوستت دارم و دانم که تويی دشمن جانم
از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم
غمم اين است که چون ماه تو انگشت نمايی
ورنه غم نيست که درعشق تورسوای جهانم
ساز بشکسته ام و طاير پر بسته نگارا
عجبی نيست که اينگونه غم افزاست فغانم
آن لييم است که چيزی دهد و باز ستاند
جان اگر نيز ستانی ز تو من دل نستانم
مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی
من که در دام اسيرم چه بهارم چه خزانم
ترسم اندر بر اغيار برم نام عزيزت
چه کنم ؟ بی تو چه سازم؟ شده ای ورد زبانم
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این
reyhane(ناظر)
عالی
محمدرضا
ممنون
علی
محمدرضا
ممنون
aaraam
لایک
محمدرضا
ممنون