10 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
10 آبان, 1396
سایز فایل:
133.36 kb
کیفیت:
750×934
بازدید ها:
1
گران بها ترین گنجینه ی زندگی
قلبی عاشق است که به همه؛
به دوســت، دشمن، انسان،
گل، پرنده،و همه هستی
عشق می ورزد