29 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 خرداد, 1396
سایز فایل:
227.2 kb
کیفیت:
1280×1280
نظرات:
3
{total} بازدید:
1
🙈🙈
reyhane(ناظر)
خوشا دردی!که درمانش تو باشی
خوشا راهی! که پایانش تو باشی
خوشا چشمی!که رخسار تو بیند
خوشا ملکی! که سلطانش تو باشی
خوشا آن دل! که دلدارش تو گردی
خوشا جانی! که جانانش تو باشی
نمایش بیشتر
رویا(ناظرارشد
👏👏👏👏👏👏👏👏🌷🌸🌷🌷