Let it Snow
29 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 خرداد, 1396
سایز فایل:
51.57 kb
کیفیت:
252×283
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
دنیا هفت رو دارد:🌷 🌺1. خوشی و سرور؛ 🌸2. ناخوشی و اندوه؛ 🌺 3. عافیت و تندرستی؛ 🌸4. موفقیت و کامیابی؛ 🌺 5. بخشش و آمرزش؛ 🌸6. احترام و محبت؛ 🌺7. چشم پوشی و نادیده گرفتن بدی ها. از خدا می خواهم که اولی را نصیب شما کند؛ دومی را از شما دور کند؛ با سومی شما را بپوشاند؛ چهارمی را در مسیرتان قرار دهدو پنجمی قسمتتان ششمی از طرف من تقدیم شما و هفتمی را هم از شما درخواست دارم.❤️