Let it Snow
29 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 خرداد, 1396
سایز فایل:
72.38 kb
کیفیت:
640×640
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
چون پیش یار قید و رهائی برابر است آن جا اگر روی و گر آئی برابر است یک لحظه با تو بودن و با غیر دیدنت با صد هزار سال جدائی برابر است لطفی نمی‌کنی که طفیل رقیب نیست لطفی چنین به قهر خدائی برابر است هر بوالهوس که گفت فدای تو جان من پیشت به عاشقان فدائی برابر است شوخی که نرخ بوسه به جائی دهد قرار در کیش ما به حاتم طائی برابر است از غیر رو نهفتن و در پرده دم زدن با صد هزار چهرهٔ گشائی برابر است دل خوس مکن به خسرو بی‌عشق محتشم کاین خسروی کنون به گدائی برابر است
جمال فرهنگ(را
ممنونم وتشکروقتی که دلی در گرو کسی است اسرار بیهوده است حکیمی می گفت