Let it Snow
29 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 خرداد, 1396
سایز فایل:
52.05 kb
کیفیت:
480×591
{total} بازدید:
1
با حسرت و آه، غرق "کاش"ت هستم در فکر "به فکر من نبـــاش"ت هستم ای دختـــر چـــادر به ســـر همســایه! دلتنـــگ تو و کاســه ی آشـــت هستم