Let it Snow
30 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 خرداد, 1396
سایز فایل:
263.54 kb
کیفیت:
346×380
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
ا-اگر عشق همینه اگر زندگی اینه نمی خواهم چشمام دنیارا ببینه خوب این شخص در عشق شکست عشقی داشته که این شعر را گفته ولی در عوض گوش کن 2-ادم یک روز بدنیا میاد یکروز هم از دنیا میره کسی که عا شق نباشه تنها میا د تنها میره سلام بر عشق سلام بر عشق معلومه این شخص دلی خوشی از عشق داشته است باز در عوض گوش کن 3_ وقتی می بینی که عشق دروغه چراغ عشق همیشه بی فروغه عشق و عاشقی چیست انکه وفا دیده در عشق کیست خوب نظرت چیست کدام گزینه درست است_