Let it Snow
30 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 خرداد, 1396
سایز فایل:
86.81 kb
کیفیت:
720×895
نظرات:
1
{total} بازدید:
2
مهر من بر دست های باد بود قبله ام از سمت ها آزاد بود در وضوی من نفس میگیرد آب میتراود از نمازم آفتاب جانماز من دل پاک تو شد سجده گاه من دل خاک تو شد من به خاک تو عبادت میکنم خاکیم با خاک عادت میکنم