30 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
30 خرداد, 1396
سایز فایل:
114.14 kb
کیفیت:
400×400
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
خــْودَم☜ پْادِشـٌـاه دوُسـتام تـاجِ روُ سَــرَم پــس بـَد خواهـاموُن یادِشـوُن نـَره⇩ دسـَـت بــہ تـاجِ سـَـرَم بِـزنَــن بــہ شـاهْرَگِـشوُن چاقــو مـیزَنَـم