10 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
10 آبان, 1396
سایز فایل:
55.46 kb
کیفیت:
720×843
نظرات:
4
بازدید ها:
2
همیشه دلخوریها را
نگرانیها را ..
به موقع بگویید.
حرفهای خود را بیکدیگر
باکلام مطرح کنید نه با رفتار
که ازکلام همان برداشت میشود
که شما میگویید
ولی از رفتارتان هزاران برداشت ..
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
hossein
به نگاه قشنگت حمیده
مهدیسا
گذشت دلخور انبار باروت
hossein
آره مهدیسا و منتظر ی جرفه