نوامبر 1, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 1, 2017
سایز فایل:
55.46 kb
کیفیت:
720×843
نظرات:
4
بازدید ها:
2
همیشه دلخوریها را
نگرانیها را ..
به موقع بگویید.
حرفهای خود را بیکدیگر
باکلام مطرح کنید نه با رفتار
که ازکلام همان برداشت میشود
که شما میگویید
ولی از رفتارتان هزاران برداشت ..
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
سعدی
به نگاه قشنگت حمیده
مهدیسا
گذشت دلخور انبار باروت
سعدی
آره مهدیسا و منتظر ی جرفه