31 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 خرداد, 1396
سایز فایل:
28.66 kb
کیفیت:
425×529
نظرات:
2
{total} بازدید:
2
روزگارغریبیست آدمهايكروزدورت میگردند روزدیگردورت میزنند یکروزازت دل میبَرند روزدیگردل میبُرند یکروزتنهاييت راپرميكنند وقتی خوب وابسته ات کردند بجای اینکه درکت کنند ترکت میکنند.
adanae
روزگار غریبی ست ای نازنین
نیما
واقعا