10 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
10 آبان, 1396
سایز فایل:
30.51 kb
کیفیت:
380×380
نظرات:
2
بازدید ها:
1
از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟
گفت : نقطه‌ ای که حول محور قلب می‌گردد
🎈🎈🎈
از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟
گفت : سقوط سلسله‌ی قلب
🎈🎈🎈
از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟
گفت : پاک‌ترین احساس
🎈🎈🎈
از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشــق تنها عنصری است که
بدون اکسیژن می‌سوزد
🎈🎈🎈
از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها عددی است که هرگز
تنها نیست
🎈🎈🎈
از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها اسیدی است که درون
قلب اثر می‌گذارد
از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟
گفت : تنها آهنربایی که قلب را بسوی
خود می‌کشد
🎈🎈🎈
از معلم انشاء پرسیدند عشق چیست؟
گفت : تنها موضوعی که نمی‌ توان
توصیفش کرد
🎈🎈🎈
از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟
گفت:تنها توپی که هرگز اوت نمیشود
🎈🎈🎈
از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها کلمه‌ای است که ماضی و
مضارع ندارد
🎈🎈🎈
از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها میکروبی است که از
راه چشم وارد می‌شود.
از معلم دينى پرسيدند عشق چيست ؟
گفت : حرام است !!!!!
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
مهدیسا
پسند
hossein
سپاس از توجهت مهدیسا