1 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
1 تیر, 1396
سایز فایل:
109.25 kb
کیفیت:
1080×1349
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
نگاهم محو چشمانت برایت شعر میخوانم !!!!! خودم اینجا ، دلـم اینجا ، حواسم را نمیدانم !!!!
جمال فرهنگ(را
نگاهت همچون خورشید است گویی ان نگاه سراسر زامید است نگاهت هرگز فراموش نکنم من چراغ مهرت در دل خاموش نکنم من