Let it Snow
1 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
1 تیر, 1396
سایز فایل:
41.78 kb
کیفیت:
500×620
نظرات:
2
{total} بازدید:
2
• شعر "سیب" حمید مصدق تو به من خندیدی و نمی دانستی من به چه دلهره از باغچۀ همسایه سیب را دزدیدم باغبان از پی من تند دوید سیب را دست تو دید غضب آلود به من کرد نگاه سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سال هاست که در گوش من آرام آرام خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم و من اندیشه کنان غرق در این پندارم که چرا باغچۀ کوچک ما سیب نداشت
محیا(ناظر)
وااااااااااااااااااااااااااااا ی سیبببببببب