در این تصویر:
اضافه شد:
10 آبان, 1396
سایز فایل:
39.47 kb
کیفیت:
500×375
بازدید ها:
1
امشب ای ماه بتاب که دل غم دا رد
درطوفان عشق دلبردر کنارش کم دارد
سرگشته همچون مجنون شدم ای دل
زغم بی وفا یی دل خون شدم ا ی دل
دیگه نه دلبری نه غمخواری بود کنارم
بتاب ای ماه من چوتومیل تنهایی دارم
ای ماه به اشک حون بارد زچشم اشکبارم
نمی دانم که میدانست چقدردوسش دارم
دلبر بگذار تنها باشم دورزتو دلبر بی وفا باشم
دیگه نخواهم جومحنون عاشق رسوا باشم
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این