در این تصویر:
اضافه شده:
2 تیر, 1396
سایز فایل:
71.22 kb
کیفیت:
480×479
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
قایقت میشوم بادبانم باش. بگذار هر چه حرف پشت سرمان میزنند مردم باد هوا شود دورترمان کند...
امیرطاها
منم آن قایق بشکسته از طوفان دردها ...ب ناکامی شدم بازیچه امواج غمها ... خدایا ای خداوند توانا دگر ...دلم تنگ آمده ازین زخم زبان ها ازین زخم زبانها ...!
امیرطاها
ومن باد بان تو خواهم بود تا ساحل بی منتهای دلخوشیهایت ... پس روان باش آهسته آهسته تو ای دختر زیبایم ...ک حرفهای نامردمان را با سینه سپر خواهم بود برایت ...!