Let it Snow
3 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
3 تیر, 1396
سایز فایل:
64.52 kb
کیفیت:
480×360
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
بازم در مورد زنان باید نوشت......... زن اگرپرنده آفریده میشد ، حتمآ « طاوس » بود. اگر چهارپا بود ، حتمأ «‌ آهو » بود. اگر حشره بود ، حتمأ « پروانه » بود. او انسان آفریده شد ، تا خواهر..و..مادر باشد..وعشق... زن چنان بزرگ است که اشرف موجودات خداست. تاحدی که یک گل ، اورا راضی میکند ، ویک کلمه ،اورا به کشتن می دهد. پس ای مردمواظب باش ، زن از سمت چپ نزدیک به قلب ساخته شده تا اورا درقلب جادهی. شگفت انگیز است..! زن در کودکی درهای برکت را بروی پدرش میگشاید ، در جوانی دین شوهرش را کامل میکند ، ودر هنگامی که مادر میشود بهشت زیرپای اوست. قدرش را بدانیم