رضا
November 1, 2017 in رضا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

58.08 Kb

Dimension

960 x 866

Description

تلخی روزگار
اونجا شروع میشه
که خیلی چیزا رو میشه
خواست
اما نمیشه داشت!!!!