4 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
4 تیر, 1396
سایز فایل:
435.97 kb
کیفیت:
503×665
نظرات:
2
{total} بازدید:
2
گل من ...دلبرکم ...دختربا نمکم ...عشق شیرین ترکم ... تورا دوست دارم ::: سوگند ب لبت ... ب گیسوانت ... ب کمان ابروانت ... ب فسون دیدگانت ... ب قشنگی لبانت ... ب سپیدی دهانت ... ب دل سخت چو سنگت ... ب دو چشم خوش رنگت ... ب نوای تا رو چنگت ... ب جمال آب و رنگت ... ب دو گونه قشنگت ... که تو را زجان پرستم ...!