Let it Snow
6 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
6 تیر, 1396
سایز فایل:
156.44 kb
کیفیت:
1280×935
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
من دلبخواه خویش نجستم ولی خدا با هر کس آن دهد که به جان دلبخواهش است در شهر ما گناه بود عشق و شهریار زندانی ابد به سزای گناهش است شهریار