8 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
8 تیر, 1396
سایز فایل:
56.67 kb
کیفیت:
599×619
{total} بازدید:
1
در این دنیا فقط یک خوشبختی وجود دارد و آن خود بودن است. و چون هیچکس خودش نیست، همه تلاش دارند تا چهره حقیقی خود را پنهان کنند، با نقاب ها، تظاهرها و نفاق ها. آنان از آنچه که هستند شرمگین هستند. ما این دنیا را یک بازار کرده ایم نه یک باغ زیبا تا هرکس مجاز باشد گل وجود خویشتن را به آن باغ آورد. ما گل مریم را وادار ساخته ایم تا گل سرخ به بار آورد، حالا گل مریم از کجا گل سرخ بیاورد؟ آن گل هاي سرخ، مصنوعی خواهند بود و گلهاي مریم، در اعماق دلشان خواهند گریست و شرمسار خواهند بود که " ما به قدر کافی شهامت نداشته ایم تا برعلیه جمعیت عصیان کنیم. آنان گلهاي مصنوعی را بر ما تحمیل کرده اند و ما گل هاي واقعی خودمان را داریم که عصاره هایمان براي آن جاري هستند. ولی قادر نیستیم تا گل هاي واقعی خود را نشان بدهیم." به شما همه چیزي آموخته اند، ولی نیاموخته اند تا خودتان باشید! این زشت ترین نوع جامعه است زیرا همه را رنجور ساخته است. اشو