نوامبر 2, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 2, 2017
سایز فایل:
7.5 kb
کیفیت:
194×259
نظرات:
2
بازدید ها:
1
صبـــحانه کمی از عــسل لبانت برمی دارم
و انرا با چــای مــهربانی
در هم می امیزم
که به این زندگی طعمی
شـــیرین می بخشد
صبحتون.عاشقانه
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
@v@
روزتون سرشار از عشق
سعدی
سپاس از دعای قشنگت آوا