11 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
11 تیر, 1396
سایز فایل:
39.88 kb
کیفیت:
582×604
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
حقیقت در هیچ آیین و یا بحثی نیست، حقیقت همچون عشقی در ژرفترین هسته درونی وجودت پنهان است. اوشو