11 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
11 آبان, 1396
سایز فایل:
40.08 kb
کیفیت:
500×622
نظرات:
3
بازدید ها:
1
تو مرا جان و جهانی
چه کنم جان و جهان را
تو مرا گنج روانی
چه کنم سود و زیان را...
@v@
نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم
چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را
hossein
بطلب امن و امان را بگزین گوشه گران را
بشنو راه دهان را مگشا راه دهان را