11 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
11 آبان, 1396
سایز فایل:
7.89 kb
کیفیت:
271×186
نظرات:
2
بازدید ها:
1
نقاب از چهره بردارو جمالش را تماشا کن ...
دوچشم مست نرگس را ز اربابت تمنا کن ...
حجاب دیده ها هجران بسی می آورد اینجا ...
گل زیبای خودرا چون صنوبرها شکوفا کن ...
طمع بر گونه های دیگران هرگز مکن ای لب ...
ب این فقرو شعاع زینت حالش مدارا کن ...
چوصیادی ک افتاده ب دنبال دوصد آهو...
خودت را بهر صید دیگری اینجا مهیا کن ...
بهای عشق ما هرگز نخواهد شد لب لعلت ...
ولیکن حال پاکان را زحال ما مجزا کن ...
تویی ک نقاب افکنده ای بر صورت خود ...
بدان ذاتت پوشیده نیست برما حیا کن ...!