11 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
11 تیر, 1396
سایز فایل:
249.02 kb
کیفیت:
1124×1144
{total} بازدید:
1
خبرت هست دلم خسته توست دیرگاهیست که دلبسته توست کوچه در کوچه ترا می جوید چشم حیران به در بسته توست شهرگویی که زبانیست خموش پنجره ها همه وابسته توست خسته گشتم نه ز غمخواری تو خون دل خوردن من مهرفرو بسته توست نکنم شکوه ز بیداد توای ماه جبین بیخروشی زازل قصه سربسته توست بی خبر آه من است ابر اگر میگرید شب و تنهایی و من قصه پیوسته توست