11 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
11 آبان, 1396
سایز فایل:
315.54 kb
کیفیت:
425×525
نظرات:
1
بازدید ها:
2
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟
معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟
گر صورت بی صورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه بر این بام برآیید
آن خانه لطیفست نشان هاش بگفتید
از خواجه ی آن خانه نشانی بنمایید
یک دسته ی گل کو اگر آن باغ بدیدید
یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید
با این همه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
عالی
محمدرضا
ممنون