11 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
11 آبان, 1396
سایز فایل:
40.03 kb
کیفیت:
551×607
نظرات:
1
بازدید ها:
1
نشاط پائیز و
باران...
جراحتی بر اطلسی‌ها
و دستی که در خلا‌ء ردپاها را می‌جوید...
وقتی قطرات اشتیاق را صیقل می‌دهند
و نیزه‌ای در تنی مشتاق فرو می‌رود...
تا به سبزی معصومی دست یابد
که برگ‌ها را پناه‌ خود کرده‌است...
پلنگ در دل جنگل،
دودی می‌شود که به سرخی می‌زند...!
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
بسیار عالی