11 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
11 آبان, 1396
سایز فایل:
40.03 kb
کیفیت:
551×607
نظرات:
1
بازدید ها:
1
نشاط پائیز و
باران...
جراحتی بر اطلسی‌ها
و دستی که در خلا‌ء ردپاها را می‌جوید...
وقتی قطرات اشتیاق را صیقل می‌دهند
و نیزه‌ای در تنی مشتاق فرو می‌رود...
تا به سبزی معصومی دست یابد
که برگ‌ها را پناه‌ خود کرده‌است...
پلنگ در دل جنگل،
دودی می‌شود که به سرخی می‌زند...!
reyhan(ناظرارشد)
بسیار عالی