19 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
19 فروردین, 1396
سایز فایل:
79.52 kb
کیفیت:
702×699
{total} بازدید:
1
… ﺍِجبار نمے ڪُنَم بہ دادَم بِرسے … هَرچَند نمانده ازفَراقت نَفسے تَنها بہ هَمین خُوشم ڪہ هَرگِز نَدَهم یِڪ موےتورا تمامِ عُمرَم بہ ڪَسے