13 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
13 تیر, 1396
سایز فایل:
45.7 kb
کیفیت:
480×600
{total} بازدید:
1
گفت پاهایت میشوم تا اخرین نفس کفشهایم را ارزان فروختم او نفس میکشد من درد چه کودکانه خوش باورم من..