نوامبر 2, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 2, 2017
سایز فایل:
514.85 kb
کیفیت:
318×176
بازدید ها:
1
زمانی منتظر پاییز بودم
تا با باران بوسه و برگ
در تو لبریز شوم
اما حالا
کز کرده در تخت بی خوابی ام
به تابستانی فکر می کنم
که مرغ های دریایی
تنم را
در ساحلی نامعلوم
از خوابی روی آب
بیرون بیآورند...!