11 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
11 آبان, 1396
سایز فایل:
18.43 kb
کیفیت:
450×401
نظرات:
4
بازدید ها:
1
بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد
هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد
با وصل تو کس چو من بد آموز مباد
روزی که ترا نبینم آن روز مباد
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این
@v@
معذرت میخام ظهر متوجه نشدم
REZA
خواهش میکنم
@v@
دل نیست هر آن دل که دلارام ندارد
بی روی دلارام.دل آرام ندارد
هر کار ز آغاز به انجام توان برد
عشقست که آغاز وی انجام ندارد
یک خاصیت عشق همین است که عاشق
هیچ آگهی از گردش ایام ندارد
گفتند به مجنون بنما خانهء خود گفت
آن خانه که دیوار و در و بام ندارد
افتاد به دام سر زلفش دل و گفتم
این مرغ رهایی دگر از دام ندارد...نمایش بیشتر
REZA
گر دل به کسی دهند باری به تو دوست
کت خوی خوش و بوی خوش و روی نکوست
از هر که وجود صبر بتوانم کرد
الا ز وجودت که وجودم همه اوست
@v@
ممنونم خیلی زیباس:)