امیر طاها
November 2, 2017
2 views

With

File Size

35.95 Kb

Dimension

480 x 480

Description

نام دیگر تو گویا باران است ...
واینک...
شعر‌‌م‌ ‌
با نگاه تو
عاشقانه می شود...
‌باران من
ببار
این کلمات
جان تاره می خواهند ...!...View More
REZA
عااااالی
امیر طاها
ممنون ...!
@v@
ببار بارون من اینجا گیج و داغونم ببار بارون که بی عشقش نمیتونم نمیدونم چرا بد شد چرا از خوبیام رد شد شاید بازم بیاد خونه بگه بی من نمیتونه نمیتونه