نوامبر 2, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 2, 2017
سایز فایل:
53.12 kb
کیفیت:
500×500
بازدید ها:
1
شنیده بودم قلب هر کس به اندازه مشت گره کرده اش است...
مشت می کنم...
و خیره می شوم...
به انگشتهای گره خورده ام...
دستم را می چرخانم و دور تا دورش را نگاه می کنم...
چقدر کوچک و نحیف باید باشد قلبم...!
در عجبم از این کوچک نحیف...
که چه به روزم آورده ...!
وقتی تنگ می شود...
میخواهم زمین و زمان را بهم بدوزم
وقتی می شکند... چنگ می اندازد به گلویم و نفس را سخت می کند...
وقتی که می خواهد و نمی تواند...
موج موج اشک می فرستد سراغ چشمهایم...
در عجبم از این کوچک نحیف...