16 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
16 تیر, 1396
سایز فایل:
29.63 kb
کیفیت:
500×500
{total} بازدید:
1
تنهایـــــــــی شاهکاری میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی...! و من این شاهکــــارِ را به قیمتِ همهٔ فصلهایِ قشنگِ زندگیم خرید ام... تو هر چه میخواهـــــــــی مـــــــرا بخوان.... دیوانـــــه، خود خــــواه،بی احساس.... نمیــــفروشــــــــم تنهایی ام را...!!! این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند؛ اما . . . من جلوی دهانش را می گیرم، این روزها مـــــــن . . . خدای سکوت شده ام؛ خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا، خط خطی نشود . . .