16 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
16 تیر, 1396
سایز فایل:
50.04 kb
کیفیت:
480×907
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
عشق را در سکوت زمزمه کردیم نگااااه هایمااااان در هم آمیخت و قلب هاااایمان گره خورد گره ای جداااااا نشدنی و سکوت ادامه پیدا کرد و عشق ریشه گرفت .....