امیر طاها
November 2, 2017
0 views

With

File Size

44.55 Kb

Dimension

640 x 442

Description

برای تو اشک نریختم
حتی آه هم نکشیدم...
من عاشق تو هستم
وهیچ پدیده ای نمی تواند تو را از من رها کند...
زندگی..!!
مرگ..!!
زندان..!!
و تمام جهان هم که بگویند تو نیستی...
من شهادت می دهم که حضور داری...
پ...View More
@v@
:)
reyhan(ناظرارشد)
ممنونم از لطف و محبت شما بسیار زیبا وعالی