17 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
17 تیر, 1396
سایز فایل:
70.28 kb
کیفیت:
700×259
نظرات:
3
{total} بازدید:
1
خطی کشید روی تمام سوال ها تعریف ها معادله ها احتمال ها خطی کشید روی تساوی عقل و عشق خطی دگر به قائده ها و مثال ها خطی دگر کشید به قانون خویشتن قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید خطی به روی دفتر خط ها و خال ها خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد با عشق ممکن است تمام محال ها