در این تصویر:
اضافه شده:
17 تیر, 1396
سایز فایل:
11.21 kb
کیفیت:
247×372
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
دستی ندارم که من بر سر زنم باید مثل پرنده ای بال وپر زنم من ا رام نگیرم این در اندر زنم بایدمن خسته ناله زدل وحجرزنم رفتی توای دلبردلت را بکه سپردی مگر تو هیچ محبت از من ندیدی مرا تا سر حد جنون تو کشاندی کبوترعشق را زبام محبت تو پراندی